ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa

sob: 10:00 - 21:00; Najbliższa niedziela (21.07): niehandlowa

English Українська
dla Samorozwoju

 

„Na początku jest to trudne, ale na początku wszystko jest trudne.”

                                                                                                                                                                                           Musashi Miyamoto

 

 

Działając w intencji samorozwoju prowokujemy okazje dla kreatywnego i edukacyjnego spędzania czasu w naszym Centrum.

Umożliwiamy tym samym udział w aktywnościach propagujących zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz współpracę w celu lepszego rozwoju.

 

Poniżej przykłady dotychczasowych akcji wspierających ten filar programu Atrium Razem.